Witamy w sklepie wystroju wnętrz. Od 2000 roku

0 szt.

Serwis klienta > Regulamin
ARANŻACJE KOLEKCJE TWÓJ PROJEKT
| Portfolio | Rejestracja | Zaloguj


Regulamin

________________________________________________________________________________________________

1. Postanowienia Ogólne
2. Definicje
3. Usługi Elektroniczne w Sklepie Interntowym
4. Rejestracja, Warunki Zawierania Umów Drogą Elektroniczną
5. Warunki Sprzedaży
6. Ceny towarów w sklepie Bellezza
7. Realizacja Zamówienia
8. Płatności za zakupiony towar
9. Odstapienie od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta
10. Zwrot towaru przez Konsumenta
11. Zwrot świadczeń przez Sprzedawcę
12. Reklamacje
13. Postanowienia Dotyczące Przedsiębiorców
14. Ochrona Danych Osobowych
15. Prawa i Obowiązki
Stron
16. Postanowienia Końcowe

1. Postanowienia ogólne

____________________________________________________________________________________

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Reguluje on kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego bellezza.com.pl.
2. Sklep internetowy bellezza.com.pl prowadzony jest przez Halinę Owanek, prowadzącą działaność gospodarczą pod nazwą "Bellezza" zarejestrowaną pod adresem:
ul. Bieszkowicka 69
80-178 Gdańsk
REGON 191999314
NIP: 584 188 14 15
NIP UE: PL 584 188 14 15
Ewidencja działalności gospodarczej prowadzona przez Prezydenta Miasta Gdańska
3. Kontakt z naszą firmą możliwy jest poprzez:

e-mail: bellezza@bellezza.com.pl
e-mail: lampy.gdansk@gmail.com
telefon: +48 509 270 605
telefon: +48 790 423 428

4. Cała zawartość niniejszej witryny jest objęta ochroną, wynikającą z przepisów polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronach sklepu użyte są w celach informacyjnych.
5. Kolorystyka produktów na zdjęciach może odbiegać od kolorów rzeczywistych z powodu różnych właściwości i konfigurację sprzętu komputerowego Klientów. Staramy się aby prezentowane zdjęcia przedstawiały jak najbardziej prawdziwy obraz naszych produktów. Dodatkowo, jeżeli kolor na zdjęciu odbiega od rzeczywistego przy opisach produktów precyzujemy odcień koloru aby ułatwić Państwu rozpoznanie koloru.
6.
Produkty w menu "Zegary i Świeczniki" wykonane w połączeniu z marmurem mogą mieć inny odcień kamienia niż przedstawiony na zdjęciu (bardziej jednolity, z przebarwieniami, jaśniejszy lub nieco ciemniejszy). Zależne jest to od barwy kamienia aktualnie używanego do produkcji przez producenta.
7. Niektóre artykuły dekoracyjne sprzedawane są kartonami, po 2 lub po 4 szt.
informacja o ilościach sprzedawanych sztuk danego produktu zamieszczona jest w opisie przy produkcie.
8
. Wszystkie produkty sprzedawane w sklepie bellezza.com.pl są oryginalnymi, nowymi i pełnowartościowymi wyrobami.

_______________________________________________________________________________________________

WAŻNE !!!

Chcemy poinformować Drogich Klientów, że duża część naszej oferty nie jest stała, jest limitowana i nie mamy na to wpływu, zależne jest to od producenta.
Dotyczy to szczególnie lamp, żyrandoli, mebli i niektórych artykułów dekoracyjnych sprowadzanych ze Stanów Zjednoczonych i z Danii, przedstawionych w menu LAMPY STOJACE, w menu LAMPY WISZĄCE, MEBLE i ARTYKUŁY DEKORACYJNE.
Kolekcje są zmieniane i wprowadzane nowe przez producentów w zależności od obowiązujących trendów by umożliwić Państwu coraz to nowe unikatowe produkty.
Ilość produkowanych i sprzedawanych lamp jest ograniczona. Dotyczy to nie tylko ilości sprzedanych lamp w naszej firmie, ale przede wszystkim ilości sprzedanych lamp przez producenta w Stanach Zjednoczonych na rynek amerykański.
Dlatego jest możliwość, że lampa widniejąca dziś na stronie jako dostępna, jutro może być już niedostępna. Staramy się na bieżąco aktualizować stronę, usuwać zakończone produkty jak również wprowadzać nowe.
Nie mniej z uwagi na ciągły ruch sprzedaży lamp w Stanach Zjednoczonych, jeżeli zainteresuje Państwa lampa lub żyrandol z kolekcji amerykańskiej prosimy o kontakt w celu sprawdzenia czy lampa jest jeszcze dostępna. Podobnie, jeżeli przy lampie lub art.dekoracyjnym widnieje napis "Niedostępny" skontaktujemy się z producentem by potwierdzić jego brak, ponieważ często producent wznawia produkcję i produkt może być jeszcze ponownie dostępny.
_____________________________________________________________________________________

2. Definicje

_______________________________________________________________________________________________

1. Sprzedający, Usługodawca - właściciel internetowego sklepu bellezza.com.pl
2. Klient, Usługobiorca, Użytkownik - każda osoba fizyczna posiadająca pełna zdolność do czyności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
3. Przedsiębiorca - Klient wykonujący działalność godpodarczą lub zawodową w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
4. Konsument - Klient będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej nie związaną z działanością gospodarczą lub zawodową.
5. Sklep - sklep internetowy bellezza.com.pl
6. Konto Klienta - miejsce dostępne dla Użytkowników Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożiwiające m.in. zamawianie towarów, zmianę i poprawianie danych osobowych, informację o złożonych przez Użytkownika zamówieniach w Sklepie Internetowym. itp.
7. Produkt - rzecz ruchoma, która podlega sprzedaży, np. lampa, doniczka, stół.
8. Cookies - niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu sesji Użytkownika po zalogowaniu. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być usunięte przez Użytkownika.
9. Gwarancja - dobrowolne zobowiązanie przedsiębiorcy udzielane na podstawie oświadczenia
gwarancyjnego, które określa jego obowiązki oraz uprawnienia kupującego w przypadku,
gdy towar konsumpcyjny nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.
10. Reklamacja - tryb postępowania w sytuacji wystąpienia wady towaru lub nieprawidłowego
wykonania usługi.

3. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym
________________________________________________________________________________________________

1. Właściciel prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego bellezza.com.pl
2. Usługi świadczone drogą elektroniczną polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego
bellezza.com.pl w celu zawarcia umowy sprzedaży i jej realiacji.
3. Umowa o swiadczenie usług droga elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.
4. Zamówienia można skłądać po dokonaniu rejestracji lub bez rejestracji. W przypadku dokonywania zakupów bez rejestracji nie jest tworzone Konto Klienta.

4. Rejestracja, warunki zawierania umów drogą elektroniczną

_____________________________________________________________________________________

1. Rejestracja jest bezpłatna i dowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika. Użytkownik w celu rejestracji powinien wypełnić formularz rejestracyjny.
Są dwie wersje formularza: dla Konsumenta i dla Przedsiębiorcy, należy wybrać jeden z nich.
Po wypełnieniu odpowiedniego formularza należy kliknąć "Zarejestruj" co zakończy proces rejestracji. Z ta chwilą tworzone jest Konto Użytkownika. Klikięcie "Zarejestruj" stanowi również potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
2. Użytkownik może także dokonywać zakupów lub złożyć zamówienie bez rejestracji: telefonicznie lub mailowo bellezza@bellezza.com.pl. Jednakże wtedy rezygnuje z utworzenia Konta Użytkownika.
3. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń:
a). wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną
b). spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Użytkownikiem
c). do korzystania z usług przystępuję dobrowolnie
d). dane podane w formularzu rejestracyjnym sa zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich
4. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

5. Warunki sprzedaży
_____________________________________________________________________________________

1. Warunkiem dokonania zakupu w sklepie intermetowym bellezza.com.pl jest akceptacja niniejszego regulaminu.
2. Przedmiotem transakcji jest sprzedaż towarów zaprezentowanych na stronie www.bellezza.com.pl
3. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem sklepu internetowego bellezza.com.pl jest: Sprzedający i Kupujący.
Stroną dokonującą zakupów w sklepie www.bellezza.com.pl może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.
4. Umowa sprzedaży może być zawarta zarówno z zarejestrowanym Użytkownikiem, jak i z niezarejestrowanym. Użytkownik nie zarejestrowany w celu zawarcia umowy sprzedaży musi każdorazowo podać swoje dane oraz zaakceptować postanowienia Regulaminu.
5. Informacje o produktach i ceny znajdują się przy każdym produkcie.
6. Sklep prowadzi sprzedaż zarówno detaliczną, jak i hurtową.
7. Ceny towarów podane są w złotych polskich i są cenami brutto, czyli zawierają podatek VAT (23%)
8.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Uzależnione jest to od:
cen producenta, które są przeciętnie co roku zmieniane
kosztów transportu międzynarodowego
większego ruchu kursu walut
9. Cena towaru podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia i nie zawiera kosztów dostawy.
10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do:
wprowadzenia nowych towarów do oferty
wycofania z oferty towarów, które nie są już dostępne w ofercie producenta (zależne jest to od producenta ponieważ towar jest limitowany)
przeprowadzenia akcji promocyjnych, ich zmian oraz zakończenia promocji.
11. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia (zakończenie limitu produkcji produktu przez producenta), Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o takiej okoliczności.
Wówczas Sprzedawca może zaproponować Klientowi:
a). anulowanie całości zamówienia, co zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia)
b). anulowanie części zamówienia, co zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie w jakim nie jest ona możliwa.
12. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Użytkownika i jego akceptacji przez Sprzedającego.
Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej oraz za pośrednictwem poczty e-mail można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu wysyłając wypełniony formularz zamówienia.
13. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art.66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych, po tym terminie wygasa.
Na ofertę zakupu składają się nastepujące czynności:
a). wybranie towaru(ów) spośród prezentowanych na stronach sklepu bellezza.com.pl
b). zalogowanie do Konta Użytkownika lub gdy zamówienie składa Użytkownik niezarejstrowny, dopełnienie obowiązków, o których mowa w pkt 4
c). umieszczenie towaru w koszyku
d). wybranie sposobu zapłaty i dostawy
e). kliknięcie przycisku "Zatwierdź zakup"
14. Przyjęcie każdego zamówienia jest automatycznie potwierdzane drogą mailową. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem sprzedawcy o przyjęciu oferty.
15. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedający dokonuje weryfikacji dostępności w Sklepie Internetowym i u producenta zamówionego przez Klienta towaru. W terminie 5 dni roboczych Sprzedawca kontaktuje się z Klientem poprzez podany przez niego e-mail lub telefonicznie. Usługobiorca otrzymuje dodatkową informację o dostępności zamówionego towaru oraz cenę za dostawę towaru.
16. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia (zakończenie limitu produkcji produktu przez producenta), Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o takiej okoliczności.
Wówczas Sprzedawca może zaproponować Klientowi:
a). anulowanie całości zamówienia, co zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia (nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży)
b). anulowanie części zamówienia lub wprowadzenie korekty zamówienia, co zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie w jakim nie jest ona możliwa. Wówczas konieczna jest akceptacja Użytkownika drogą mailową (nie telefonicznie). Wtedy dopiero zostaje zawarta umowa sprzedaży.
17. Warunkiem przyjęcia zleceń jest podanie wszystkich oraz prawdziwych informacji potrzebnych do realizacji zamówienia.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia.

Sprzedający może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Użytkownika.
18. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy w sytuacjach, o których mowa w pkt.3 i 17.
19. Po potwierdzeniu zamówienia przez Użytkownika, zamówienie zostaje przekazane do realizacji.
Do każdego zamówienia będzie dołączony paragon, bądż na życzenie Kupującego faktura VAT. Dowód zakupu wystawiony będzie w chwili, gdy zamówiony towar przez Użytkownika będzie gotowy do wysyłki.
20. W przypadku braku potwierdzenia zakupu przez Użytkownika w ciagu 7-miu dni roboczych, zamówienie zostanie anulowane.

Zamówienia będą odrzucane również, gdy we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew za zamówiony towar w należytej wysokości.
21
. Jeżeli Użytkownik zamówi produkt, na którego sprowadzenie trzeba czekać, przy zamówieniu wpłaca tylko zaliczkę (nie całość kwoty), zaś pozostałą kwotę wraz z kwotą za dostawę wpłaca dopiero gdy towar będzie na stanie firmy Bellezza, bezpośrednio przed wysłaniem go do Kupującego.
Wysokość zaliczki uzależniona jest od wartości towaru brutto:
do 10000,- PLN - 50% zaliczki
powyżej 10000,- PLN - 70% zaliczki
Po zaksięgowaniu wpłaty zaliczki sklep Bellezza wystawia potwierdzenie, czyli paragon lub fakturę VAT (dla osób prowadzących działalność), które Kupujący otrzymuje listownie.
22. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu jego zatwierdzenia do realizacji.

23. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z powodu braku towaru i niemożności sprowadzenia go od producenta (producent zakończył produkcję danego produktu). Klient po złożeniu zamówienia jest informowany o dostępności towaru i w razie wcześniejszego przelania zaliczki firma Bellezza zwraca tą zaliczkę Kupującemu.

więcej informacji w menu "Jak Kupować" i "Informacje o produktach"

6. Ceny towarów w sklepie Bellezza
_____________________________________________________________________________________

Załącznik do niniejszego Regulaminu dostępny jest pod linkiem:
http://bellezza.com.pl/ceny.php

7. Realizacja zamówienia
_____________________________________________________________________________________

1. Przy opisie każdego produktu znajduje się czas realizacji zamówienia tego produktu.
Artykuły, które aktualnie sklep Bellezza posiada na stanie magazynu wysyłane są do Klienta w ciągu dwóch dni roboczych liczonych od zaksięgowania przelewu wartości towaru na konto firmy Bellezza.
Natomiast na artykuły, których firma Bellezza w dniu złożenia zamówienia Klienta nie posiada na stanie magazynu, Klient zobowiązany jest czekać od 2-ch tygodni nawet do pięciu miesięcy, o czym Użytkownik jest informowany przy każdym produkcie.
2. Jeżeli Użytkownik zamówi kilka towarów o różnym czasie ich realizacji, to on zdecyduje czy chce otrzymać każdy produkt odzielną przesyłką, gdy tylko zamówiony produkt znajdzie się na stanie firmy Bellezza, czy będzie czekać na całe zamówienie i otrzyma całość zamówienia jedną dostawą.
3. Sprzedający zobowiazany jest dodostarczenia towaru w stanie wolnym od wad. Przed wysłaniem towaru do Klienta, każdy produkt jest dokładnie oglądany i sprawdzany, aby sklep miał pewność, że towar wysyłany do Klienta jest bez usterek.
4. Towar jest dokładnie opakowany przez producenta i dodatkowo przez sklep, co daje bardzo małe prawdopodobieństwo jego uszkodzenia w transporcie. Towar opakowany jest w piance poliuretanowejlub rozprowadzaną systemem Instapactor lub w dużą ilość steropianu oraz w sztywny karton (zależne jest od rodzaju produktu i producenta).
5. Klient zostanie poinformowany o wysyłce towaru e-mailem lub telefonicznie.
6. Sposób dostawy określony i zapisany w sklepie Bellezza wybiera Kupujący, określając to przy składaniu zamówienia:
przesyłka kurierska
transport sklepu Bellezza (rejon Trójmiasta)
odbiór osobisty (po wcześniejszym umówieniu się)
7. Przesyłki dostarcza firma kurierska Viva Xpress, przeciętny czas dostawy to 1-2 dni robocze.
8. Sklep Bellezza.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez firmy kurierskie.
9. Koszt transportu pokrywa Kupujący, zależny jest on od wielkości i wagi zakupionego towaru oraz ilości kartonów. Opłata doliczona będzie do wartości towaru, którą należy przelać na konto firmy Bellezza.
Cennik kosztów dostawy stanowi załącznik do niniejszego Regluaminu i dostępny jest pod linkiem:
http://bellezza.com.pl/platnosc.php
10
. Klient dokonujący rezygnacji z zamówienia, które zostało już wysłane, zobowiązany jest do pokrycia podwójnej opłaty za transport, która odpowiada kosztowi dostarczenia towaru do Kupującego i zwrotu do sklepu Bellezza.
11
. Klient zobowiązany jest przy kurierze otworzyć przesyłkę i sprawdzić czy towar dotarł w całości.
12. Klient zobowiązany jest do odebrania zamówionej przesyłki.
13. W przypadku, kiedy towar został uszkodzony należy w obecności kuriera spisać protokół szkody. Każda przesyłka jest ubezpieczona na wartość znajdującego się w niej towaru na wypadek uszkodzenia w transporcie, kradzieży i innych nieprzewidzianych wypadków. Pozwala to na domaganie się odszkodowania od firmy kurierskiej.
Przyjęcie przesyłki, podpisanie odbioru bez zastrzeżeń przez odbiorcę powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytuł szkody powstałej w transporcie.
więcej w menu
"Płatność i wysyłka"

8. Płatności za zakupiony towar
______________________________________________________________________________________________________________

1. Sklep Bellezza akceptuje płatność za zakupiony towar:
a). przelewem na konto sklepu Bellezza w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży
Dane i nr konta podane są w menu "Płatność i wysyłka"
b). gotówką, przy odbiorze towaru osobiście.
2. Towar zostaje wysłany do Kupującego bezpośrednio po zaksięgowaniu przelewu (nie dotyczy zaliczki, tylko opłaty ostatecznej za towar).

3. Dowód zakupu (paragon) lub fakturę VAT (dla Klientów prowadzących działalność) sklep Bellezza dołącza do wysyłanego towaru lub przesyła listownie pocztą.
więcej w menu
"Płatność i wysyłka"

9. Odstąpienie od umowy przez Konsumeta
_____________________________________________________________________________________

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do odstapienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa powyżej.Jeżeli jednak konsument został poinformowany przez Sprzedawcę o prawie odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia konsumentowi informacji o tym prawie..
2. Prawo do odstąpienia od mowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje w odniesieniu do umów:
a). o świadczeniu usług, jeżeli Przedsiebiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnienieu świadczenia przez Przedsiebiorcę utraci prawo odstapienia od umowy.
b). w której przedmiotem świadczenia jest produkt wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub produkt służący zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Klienta.
c). w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
d). w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
e). w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub produktów
f). umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od wahań cen na rynku finansowym, nad którymi Przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystapić przed upływem terminu do odstapienia od umowy.
3.. Odstąpienie od umowy należy zgłosić w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odebrania przesyłki.
Klikając na link można pobrać formularz i wypełniony wysłać dowolnym kanałem porozumienia się na odległość:
a). wiadomością e-mail na adres bellezza@bellezza.com.pl 
b). w formie listownej, pocztą na adres: ul. Bieszkowicka 69, 80-178 Gdańsk
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
Strony są zobowiązane do zwrotu wzajemnych świadczeń w terminie i w sposób, o którym mowa poniżej.
4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem:
a). dodatkowych kosztów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego
b). bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (koszt wysyłki towaru)
c). kosztów zwrotu towaru, jeżeli ze względu na swój charakter towar ten nie może zostać wysłany w trybie zwykłym pocztą.

10. Zwrot towaru przez Konsumenta
____________________________________________________________________


1.
Konsument odstępując od umowy jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić towar Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, na adres zarejestrowania Sklepu. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki)
3. Konsument powinien wybrać taki sposób wysłania towaru , aby ten dotarł do Sprzedającego w niezniszczonym stanie (przesyłka powinna być ubezpieczona i dodatkowo z naklejką "Szkło"). Towar powinien być dobrze zapakowany w oryginalnym opakowaniu.
4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będący wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech i funkcjonowania produktu oraz za uszkodzony towar podczas przesyłki zwrotowej.
5. Sprzedający w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstapieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru z zastrzeżeniem opisanym w pkt. 5. Sprzedający zwróci płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu.
6. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wsztrzymać się ze zwrotem płatności Konsumentowi do chwili otrzymania zwracanego przez Konsumenta towaru lub otrzymania od Konsumenta dowodu odesłania towaru.
7. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem.

11. Zwrot świadczeń przez Sprzedawcę
____________________________________________________________________

1. Sprzedawca ma obowiązek nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
2. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

12. Reklamacje
_____________________________________________________________________________________

1. Przedsiębiorca ma obowiązek dostarczenia produktu do Kupującego bez wad. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym art. 556 i 5561- 5563. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.
2. Reklamacja może być złożona poprzez:
a). wiadomość e-mail na adres bellezza@bellezza.com.pl
b). w formie listownej, pocztą na adres: ul. Piastowska 66 G/10, 80-363 Gdańsk
Formularz reklamacji do pobrania tutaj
3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady
żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży
danych kontaktowych składającego reklamację
4
. Zastosowanie się do ust. 2 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciagu 14 dni od daty jej złożenia.
6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres:
ul. Piastowska 66 G/10, 80-363 Gdańsk

13. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
______________________________________________________________________________________________________________

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

14. Ochrona danych osobowych
_____________________________________________________________________________________________________________

Załącznik do niniejszego Regulaminu dostępny jest pod linkiem:
http://bellezza.com.pl/prywatnosc.php

15. Prawa i obowiązki stron
_____________________________________________________________________________________

1. Właściciel Sklepu dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy bellezza.com.pl oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
2. Klient zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Klienta w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
3. Klientowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych
4. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Klienta, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu
5. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji

16. Postanowienia końcowe
_____________________________________________________________________________________________________________

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
3. W razie sporu powstałego w związku z wykonaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
4. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a). Klient ma możność zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.)
b). Klient ma możność zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.)
c). . Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów
5.
W razie niemożności dojścia do porozumienia w sposób wskazany w pkt.2, sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Operatora Sklepu.

Sklep z lampamiSklep z lampamiSklep z lampamiSklep z lampamiSklep z lampamiSklep z lampamiSklep z lampamiSklep z lampamiSklep z lampamiSklep z lampamiSklep z lampamiSklep z lampamiSklep z lampamiSklep z lampamiSklep z lampamiSklep z lampamiSklep z lampamiSklep z lampamiSklep z lampamiSklep z lampamiSklep z lampamiSklep z lampamiSklep z lampamiSklep z lampamiSklep z lampamiSklep z lampamiSklep z lampamiSklep z lampamiSklep z lampamiSklep z lampami
specjalizuje się w luksusowym i pięknym oświetleniu, wyjątkowych meblach i artykułach do dekoracji wnętrz. Nadają one niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaju klimat, bez względu czy wnętrze urządzone jest w stylu tradycyjnym, mieszanym czy nowoczesnym. Współpracujemy z najpopularniejszymi i znanymi projektantami i producentami oświetlenia, mebli i dodatków dekoracyjnych, ponieważ ich kunszt jest chwalony na całym świecie.

Wykonanie: Firma Spektrum

^ firma godna zaufania
Nasza strona korzysta z plików cookies w celach zbierania statystyk odwiedzin. Możesz wyłączyć korzystanie z plików cookies przez naszą stronę zabraniając do nich dostęp poprzez odpowiednie ustawienia w Twojej przeglądarce stron Więcej...X